Var finns arten- snabbguide

 


Hus  Foto: Göran Johansson Halmstadfoto 

Som besökare till östra Polen förväntar man sig att få se en del speciella arter. Teori är en sak, praktik något helt annat. På denna sida ges förslag på platser som är värda att besöka. Har erfarenhet efter 14 skådareresor i området från slutet av april fram till början av juni. Jag rekommenderar ett besök i tidsperioden från 10 -30 maj.

Ägretthäger- Allmän på lämpliga ställen. Lättast att se vid Strękowa Góra, söder om Wiznabron, Burzyn och Budne.   

Vit stork- Allmän och finns häckande i de flesta byar runt Biebrza 

Svart stork
- ses med upp till 10 ex på en "normal" resa. Budne, Osowiec-Twierdza och Brzostowo är heta platser. Har dock blivit svårare under senare år och vid besök v. 21 noterades endast 2 ex ( Budne och Goniadz) 

Mindre skrikörn- kan vara knepig att se, beroende på hur långt framskriden häckningen är. En normal resa brukar ge ett tiotal obsar. Vanligare längst i öster i Bialowiezca-området, men om man vill se den runt Biebrza, så  besök Kapice eller maderna sydost om Wizna.

Större skrikörn-
man räknar med 6-8 par i området. Bra platser är Goniadz ( kika norrut) Kapice och Czerwone Bagno. 

Havsörn-
spridd, men den största koncentrationen vid Zygmuna Agusta-sjön ( öster om Monki) där ett tiotal kan ses samtidigt. 

Ängshök-
Ängarna norr om Mścichy och även norr om Goniadz. Passa även på att spana av gräsmarkerna vid Bagno Lawki.

Vattensångare-
Bagno Lawki är den absolut säkraste platsen med ett tiotal revirhävdande hanar. Längs med Vallvägen från Goniadz rakt västerut så brukar det sitta sjungande hanar norr om vägen.  

Vassångare-
finns i de flesta vassruggar. Ses bra på vandringen ut till tornet öster om Mścichy.

Trastsångare-
Spångarna vid Osowiec-Twierdza ses de ofta bra, men finns överallt där biotopen är lämplig

Lundsångare-
vanligare ju längre österut man kommer, men ingen stor artikel. Palatsparken i Białowieża är hyfsat säker i slutet av maj. Har även hörts på bytorget i Goniądz. Bonusart på varje resa!

Härfågel- Budne är den säkraste lokalen. Mellan Budne och Wólka Piaseczna finns flera par. Även väster om den sistnämnda byn är bra lokal för arten.  

Svarttärna-
Allmän, men inte så vanlig som vitvingad tärna 

Vitvingad tärna-
vanligare än svarttärna och finns överallt. Ett bra år ser man mellan 10-12 000 på en resa. Stora ansamlingar kan ses vid Brzostowo. Vid ett tillfälle 5000 ex!  Vid besöket i mitten av maj 2016, var det beklämmande få fåglar att se i Biebrza-området. Endast en handfull individer kunde ses. Detta berodde på den extrema torkan som rådde i området våren 2016.  

Skäggtärna-
ses vid spaning i Goniadz, Budne, Brzostowo men även på ängarna söder om Wizna  

Tornuggla-
Inne i Goniadz finns ett häckande par i anslutning till skolan.

Minervauggla- hörd med 2 ex i Bialowieza maj 2017. En runt pensionat Gawra och en vid ängarna långt i öster (blåvita bron med stort fågeltorn)

Biätare-
Öster om Tykocin finns en liten koloni i en grusgrop. Häckningsförsök har även gjorts i Narews strandbrink söder om Wizna. Häckningsförsök även strax norr om Dubiny i Bialowiecza. Kolla av grustagen ni passerar!  

Sommargylling-
finns överallt tex Goniadz och Budne

Vitstjärnig blåhake-
Finns några par i buskmarkerna vid starten av vandringen ut till tornet öster om Mścichy. Även några par vid spången Osowiec-Twierdza 

Ortolansparv -
Leta norr om Goniadz i anslutning till marknadsplatsen och bensinstationen ( vägkorset ca 400 m öster marknadsplatsen). Finns även sjungande utmed väg 570 norrut. Kör sakta med nervevade rutor. 2017 fanns flera ex norr om nedfarten till Budne. 

Rödspov - ses lite varstans. En vandring ut till tornet vid Mścichy ger garanterat flera obsar.

Svart rödstjärt- allmän 

Gulhämpling-
finns i snart sagt varje större by 

Pungmes- ses säkrast utmed spängerna vid Osowiec-Twierdza 

Vitryggig hackspett- finns utmed Biebrza-flodens östra sida utmed Tsar-vägen mellan Osoviec- Twierdza och Laskowiec. Kolla av lämpliga sumpskogar utmed vägen.  Större chans i Bialowieza-skogen, där det finns gott om dem.

Mellanspett- Bialowieza-skogen är hetast. Brukar finnas i Palatsparken, men även vid vandringsleden Zebra-zubr strax norr om Bialowieza. Mellan Budy och Teremiski finns en vacker sumpskog utmed vägen, där arten också brukar hålla till.

Tretåig hackspett- noterades vid Zebra-Zubr-leden och bron vid Teremiski i Bialowieza.

Gråspett -Bialowieza-skogen är hetast. Brukar finnas i Palatsparken, men även vid vandringsleden Zebra-zubr strax norr om Bialowieza. Vid den östra bron över Narewka i Bialowieza brukar den finnas.

Balkanspett- Parkerna i Hajnovka sägs innehålla 1-2 par.

Halsbandsflugsnappare- mycket sällsynt i Biebrza men vanlig i Bialowieza-området. 

Mindre flugsnappare- I Biebrza är den vanligast i den norra delen  framförallt utmed vandringsleden Grzedy. Hörs även utmed Tsar-vägen. Hyfsat vanlig i Bialowieza. 

Dammsnäppa- tre ex sågs vid Brzostowo i sydvästra delen av Biebrza 2014. Min enda obs, trots mångårigt skådande i området.  

Styltlöpare- tre par höll till i maj 2017 vid Brzostowo. 5 exemplar kvar den 7/7.
 
Småtärna- säkrast i Wizna-träsken. Ses ibland runt Budne och Osowiex-Twierdza. 

Rapphöna- öster om Goniadz och mellan Burzyn och Brzostowo 

Kornsparv- ovanlig och inga säkra lokaler finns i området. Endast ströobar genom åren på olika lokaler. Vanligare upp mot Östersjökusten ( norr om Gdynia). Finns även på ängarna norr om Bialowieza. 2017 noterades flera stycken vid nedfarten till Budne. Även flera spelande vid ängarna före Strict reserve i Bialowieza. 

Mindre sumphöna - hörd vid Budne och i Wiznaträsken vid ett fåtal tillfällen. Även hörd på norra sidan av Dojlidy-dammarna i Bialystok.

Dvärgrördrom- ses och hörs vid tornet vid Mścichy. Hörd även vid Burzyn, men finns säkert på fler ställen, då dess läte drunknar i grodkonserten.

Citronärla- 10-15 par i Biebrza, men svår överallt. Spaning ut mot tornet vid Mścichy, kan ge resultat. Även utmed Vallvägen vid Goniadz. Siemianówka-dammen innehåller flera par, främst på östsidan. 

Blåkråka- utgången på lokaler som var besatta i början av 2000-talet. För att se den arten, får man betala en guide

Visent- två platser särskilt intressanta ( tidig morgon eller sen kväll), ängarna ut mot Strict Reserve norr om palatsparken Bialowieza. Ängarna runt Teremiski har varit säker under senare år.

Varg- väster och norr om  Goniadz. Söder om Siemianówka finns en visentmatning ( sök på Google maps "visentmatning Narevka" där dessa stödutfodras under vintern. Här ses regelbundet varg under vintertid.