Aktuellt 2019


Mellanspett i Bialowieza slottspark
foto: Göran Johansson/Halmstadfoto


Under perioden 3-12 maj gjorde Golonka Travels vägarna osäkra i östra Polen. En grupp på 24 personer från Halland, Mark och Skåne besökte urskogsområdet Białowieża på gränsen mot Belarus, våtmarkerna runt Biebrza nationalpark och Hel-halvön norr om Gdańsk. Se  även Anders Wirdheims utförliga reseberättelse under Reserapporter 2012-2019 Storkar i Biebrza 
foto: Göran Johansson/Halmstadfoto


182 arter noterades och flera anmärkningsvärda fynd gjordes:


Białowieża
:
2 par mellanspett upptäcktes i slottsparken
Zebra Zubra-spången: Tretåig hackspett och järpe längs med spången ( gransumpskogen nära djurparken)
Vitryggig hackspett på flera lokaler.

Siemianówka-dammen (södra tornet): Större skrikörn, skäggtärnor, vitvingade tärnor, och en silkeshäger 

Zygmunta Augusta-sjön vid Czechowizna: en purpurhäger sågs i norra delen av sjön
Mängder av vitvingade tärnor, skäggtärnor och svarttärnor och flera dvärgmåsar.

Biebrza nationalpark
Torrt i träsket och vattenståndet är lågt !

Goniadz
- 2 dammsnäppor utanför hotel Bartlowizna. Kungsfiskare häckar i hotelldammen ( vid träbron), vattensångare.
Tornuggla häckar med 2-3 par i byn och hördes varje kväll runt hotellet. 
Vid Brzostowo en dammsnäppa och fågelrikt med brushanar, rödspovar mm