Lokaler runt Wizna (söder om Goniadz)


Längst i söder  och strax utanför gränserna för Biebrza nationalpark finns de mycket trevliga Wizna-träsket. Området är värt en heldag, speciellt om vattenståndet är högt. Möjlighet till övernattning finns i närområdet, men bör förbokas innan ankomst.  
Västra brofästet Wizna
Bra (ok, hyfsad då) vägkrog, där man kan sitta på uteserveringen och skåda ut över floden.

Söder om bron vid Wizna
Kör asfalterad väg ner på östra sidan ( skyltad Rutki). Stoppa på lämpliga ställen. Här kan vattenståndet variera kraftigt, beroende på vårflod. Blöta år är hela flodalen vattentäckt. Torrår finns alltid några pölar kvar, bland annat en trevlig plats efter vänstersväng efter ca 1,5-2 km. Denna lokal ligger vid 53°10'16.79"N 22°24'15.51"O
Här ges ofta närkontakt med skäggtärna och svart stork ses regelbundet flyga runt. Mycket säker lokal även för mindre skrikörn. Grodkonserten kan vara öronbedövande och men lyssna även efter mindre sumphöna.    


Ängsmarker öster Wiznafloden 
Ca 1 km söder om ovanstående vägböj vid 53° 9'45.89"N 22°23'52.06"O finns en smal grusväg  som leder ut över ängsmarkerna österut. Här kan förekomma stora koncentrationer av vit stork (400 ex) och även mindre skrik (13 ex). Kör ut och spana av fälten. Området har försämrats under senare år, så ha inte för höga förväntningar.  


Sandödla Foto: Göran Johansson Halmstadfoto

Sanddyner
Fortsätt söderut på den asfalterade ”Rutki-vägen”. När ni kommer in i skogen, sväng västerut/höger på en mindre grusväg. Efter att ha passerat ett kärr (med god chans på turturduva) kommer ni till ett dynfält. Massor av sandödla , men även en bra obs-plats mot floden och ev. pölar. Dvärgmås, skäggtärna mm. Biätare gjorde häckningsförsök för ett 10-tal års sedan i flodbrinken


Utsikt från Gora Strekova

Gora Strekova
53°12'45.80"N 22°29'25.02"O
Från Wiznabron leder väg 64 österut. Efter 6 kilometer i högerkurva sväng av ner mot byn. Ta första lilla grusväg  åt höger upp på höjden, mot krigsmonumentet (polsk flagga är alltid hissad upp på kullen). Här uppe har man en vidunderlig utsikt över den södra bassängen. Att räkna in ett 100-tal vita storkar och en dussintalet ägretthägrar är ingen omöjlighet. Här kan man hänga in en hel del rovfågel som patrullerar över träsket. Större skrikörn häckar öster om utsiktsplatsen, men den är givetvis svår. Härfågel häckar i närheten.