Lokaler mellan Bialowieza och Biebrza


Om man gör en Grand tour i östra Polens fågelmarker, så ingår givetvis Bialowieza-skogen och floddeltat Biebrza. Tursamt nog så finns det en hel del spännande fågellokaler mellan dessa platser, som kan besökas. Här följer ett urval av de bästa från öster till väster;

Fiskdammarna vid Dojlidy 
53° 6'41.87"N  23°13'5.53"O
I östra utkanten av Bialystok (utmed väg 19),  finns ett intressant dammsystem . Sväng in vid kapellet och den staketomgärdade kyrkogården som ligger i direkt anslutning till väg 19.  ( Kan vara skyltat Plazowo).Följ denna väg några 100 meter och sväng sedan höger på en sämre grusväg. Ni kan då överblicka en mindre del av dammsystemet Här finns chans på natthäger, aftonfalk och dvärgrördrom, mindre sumphöna + 4-5 arter dopping. Givetvis häckar mängder av pungmes, trastsångare och vassångare.  Man kan vandra ut i dammsystemet på de omgivande vallarna. Balkanspett har rapporterats i parkområdet 300 meter väster om infarten, men jag har ej eftersökt den där. 
Tykocin
En trevlig by, kulturellt intressant by med synagoga och en stor svulstig barockkyrka. Den senare dominerar byn. Balkanspett har setts vid fågeltorn på flodens södra sida (53°12'30.95"N 22°46'42.84"O). Själv har jag inte ens hittat fågeltornet, men leta kan ju alltid vara trevligt nöje. 

Biätare vid Tykocin     Foto Göran Johansson Halmstadfoto
Biätarlokal i utkanten av Tykocin
53°11'43.49"N 22°45'50.50"O
Söder om byn går väg 671 som leder mot Stare Jezewo. Cirka 800 meter efter man lämnat Tykocin, finns ett grustag väster om vägen. Välj inte den första vägen med röd vägbom (2013) utan fortsätt ytterligare 100 meter söderut. Här leder en mindre grusväg in till utkanten av området. Parkera med förstånd och njut av biätarna som gärna sitter på ledningstrådarna. Andra arter på lokalen är turturduva, fältpiplärka och ängshök.     

Havsörn vid Zygmunta Augusta       Foto: Göran Johansson Halmstadfoto
Sjön Zygmunta Augusta vid Czechowizna
53°20'35.54"N 22°53'44.64"O
En häftig havsörnssjö ( sjön är en enda stor fiskodling och här vimlar det av havsörn). Skyltat Czechowizna  ( grusväg) från stora vägen. Även härfågel, vassångare, ortolansparv mm.  
Fiskdammarna vid Knyszyn-Samek 
53°17'24.75"N 22°53'21.01"O
Har aldrig sett något här, förutom mindre strandpipare och två arter svanar ( även hybrid knöl/sång), men är en lokal man inte kan missa. Någon gång smäller det till. Lövgroda, klockgroda och grönfläckig padda finns här. Under 2015 har tuvsnäppa och tereksnäppa besökt fiskdammarna. 2018 rastade en uppsjö av spännande vadare under våren, bland annat tereksnäppa och smalnäbbad simsnäppa.
 
Lövgroda Foto Göran Johansson Halmstadfoto