Lokaler Goniadz-området

dsc-0921a.jpg

Skäggtärna Foto: Göran Johansson Halmstadfoto

Viktig info!
Vattenståndet varierar kraftigt under våren. Det betyder att en del våtmarksområden är helt uttorkade under torra vårar, men de kan ligga helt under vatten år med kraftig snösmältning och kraftiga vårregn. Ett projekt pågår att leda in ytterligare vatten i träsket. Detta kommer att vara genomfört under 2015. Detta har påverkat vattenförsörjningen till viss del. 

Karta Goniadz

 

Staden/byn Goniadz är en given utgångspunkt för alla som vill undersöka mellersta delen av Biebrza nationalpark. Ett hotell finns i byn ( se länksidan) och är strategiskt placerat vid nationalparksgränsen. Enbart artlistan för hotellet, kan göra vem som helst grön av avund.   

 dsc-0667.jpg
Tornuggla Foto: Göran Johansson Halmstadfoto
Tornuggla
Inne i byn häckar tornuggla. Vägbeskrivning: Från torget går ni söderut mot kyrkan. När ni kommer till Ul.Novy Sviat (gata) svänger ni ner denna åt höger( västerut). Ta andra gatan åt vänster (Ul.Slowackiego) och cirka 50 meter in på denna gata, har ni en skolbyggnad på höger sida. På vänster sida finns ett rött tegel-ödehus. På ena gaveln finns ett glaslöst fönster. Tornugglan brukar sitta i fönstret varje kväll, men häckar på skolan. Gå inte för nära tegelhuset och var tysta.  Stå så ni har uppsikt över den gluggen, men kolla även mot skolan. Många trevliga uppvisningar. Från skymning och framåt.  Senast noterad juni 2018.
Så hittar du!

Vallvägen
Ta träbron som leder västerut från Goniadz.  Man kan med fördel vandra både morgon och kväll på denna väg. Morgon och förmiddagar så är chanserna bra på ägretthäger, svart och vit stork och större skrikörn är mer lättsedd utmed vägen än på många andra platser i Biebrza. Dessa jagar gående på backen och när de spejat av ett område, tar de höjd och sticker iväg till en ny holme i översvämningsområdet. Självklart ser du mängder av skägg- vitvingade- och svarttärnor på lokalen. Ett fågeltorn finns ca 800 meter från bron. Vallvägen ger också möjlighet till trevliga kvällspromenader (nattsångarlyssning ger förutom småfläckig sump, vattenrall, näktergal också en öronbedövande grodkonsert. Varning för vattensångare, som många gånger försvinner i sorlet från amfibierna.
Även torra år, så är promenaden på vallvägen trevlig, men då saknas ofta skägg- och vitvingade tärnor.
Så hittar du!


Foto: Göran Johansson Halmstadfoto

Vandringsled mot Kapice
53°31'54.67"N 22°43'18.26"O
Följ "vallvägen" västerut. Efter någon kilometer kommer ni fram till byn Wolka Piaseczna.  Välj sandvägen som leder genom byn och kör till vägs ände. Området är säkert för härfågel och det finns även chans på turturduva, svart stork och trädlärka. Vid vägens slut finns en infotavla som berättar om större skrikörn (Orlik på polska).
Här börjar en vandringsled utmed en grävd kanal. Man vandra genom en ung sumpskog som innehåller gråspett, vitrygg, större skrikörn ( håll öronen öppna). Fästingar och mygg trivs här, så smora in er rejält.

Karta P-plats vandringsleden


Så hittar du!

Budne
53°30'4.20"N 22°41'53.26"O
Ett säkert kort för svart stork, härfågel, sommargylling, ägretthäger, årta och trana. Chans på mindre sumphöna här vid högt vattenstånd. En fantastisk by, som kan få vem som helst tårögd av lycka i maj. En bra startpunkt för tidig morgon.  Kan vara oroväckande mager vid lågt vattenstånd. Finns en del vattenhål utanför huset, så smyg gärna fram mot åkanten. Härfågel häckar i området runt byn.
Så hittar du hit!

Mellan Osowiec  och Bialogrady 
53°30'14.86"N  22°38'9.92"O
Fortsätt vägen från Budne västerut.( INTE Osowiec-Twierdza där parkkontoret är beläget).  På ängarna norr om  platsen, så finns det sankängar som besöks regelbundet av främst mindre skrikörn. Spana mot skogen på höger sida, här ses regelbundet svart stork. Våta år kan det vara översvämmade områden på ängarna på vänster sida. Då kan mängder av vitvingade tärnor frekventera platsen.  I södra utfarten av Bialogrady, så sågs 2014 tre turturduvor och en fältpiplärka. 
dsc-0690.jpg
Ängshök Foto: Göran Johansson Halmstadfoto

Fästningsruinen vid Twierdza
53°29'30.68"N  22°38'15.56"O.
Sväng av stora vägen norrut vid bron över Rudzki-kanalen. Grön vägskylt "Osowiec 3"  Kör 300 meter så kommer ni upp till ett betongfästningruin från första världskriget. Parkera här och vandra ner till tornet rakt söder om er parkering. Ni ser tornet från P-platsen. Sen kan ni vandra en spångad led genom det lilla träsket. Pungmes brukar häcka vid spången och flera par vitstjärnig blåhake och rosenfinkar hävdar revir. Självklart puttrar det av grodor i kärret och ängshökar drar runt.
Söder om landsvägen finns ytterligare ett torn, med utsikt över de södra delarna.  Svarthalsad dopping, finns här och vid senaste besöket 2013 flög en dvärgrördrom runt. Rakt i söder finns en stor koloni med bland annat 100 talet par ägretthäger och även flera par natthäger. Denna koloni syns inte från tornet, men den tålmodige kan bli belönad.

Så hittar du hit!Foto: Göran Johansson Halmstadfoto

Osowiec-Twierdza
Parkkontoret med shoppingmöjlighet. Här köper ni entrebiljetter, kartor, böcker, handkarvade fåglar (ytterst välgjorda).  

 Ortolansparv

Vill man uppleva ortolansparv, så är det enklast att lyssna utmed väg 670 mellan Goniadz och Dolistowo Stare ( nordost om Goniadz). Cyklar man är det inga problem att uppmärksamma dem, då de sitter i träden i direkt  anslutning till vägen och sjunger. Bilister kan med fördel köra med nervevade rutor och i långsam takt. Populationen är vikande, men det är ändå inte omöjligt att få uppleva 3-4 spelande hanar utmed vägen. 2014 fanns två ex vid biltvätten i vägkorset. Populationen är svagt ökande i området och under 2017-2018 hördes flera spelande ortolaner i området mellan Budne och Wolka Piaz. ( väster om Goniadz)