Lokaler Biebrza östra sidan


Vattensångare vid Bagno Lawki Foto Göran Johansson Halmstadfoto

Från Osowiec-Twierdza leder en mindre väg söderut på östra sidan av Biebrza nationalpark. Vägen är en direkt förlängning av väg 670 från Goniadz. Vägen är asfalterad, men delvis i dålig skick. Utmed vägen finns många trevliga lokaler som hyser hackspettar, mindre flugsnappare och kvällstid är vägen en säker plats för nattskärra.  

Gugny
Skyltat från "stora vägen".  Parkera vid  53°21'1.64"N  22°35'25.78"O och vandra västerut. Rejält fågeltorn väster om byn. Står mitt i ett slåtterängsområde, men man passerar en sumpskog på vägen ut till tornet.  Varfågel, kärrhökar, jorduggla och tidigt på säsongen en del brushane.

Så hittar du hit !

Fågeltorn strax norr om Bagno Lawki  
 53°17'59.05"N 22°36'17.30"O
Alldeles utmed vägen ligger detta trevliga torn. Bra utsikt över hävdade ängsmarker ner mot floden ( som inte synds från tornet) Varfågel, ängshökar och chans på födosökande ormörn.  Den senare frekventerar området tidigt enligt uppgift från lokala skådare, själv har jag aldrig sett någon här.Bagno Lawki 
53°17'11.14"N 22°36'36.08"O
Cirka 500 – 1000 meter söder fågeltornet utmed vägen finns en träspång som leder ett 100-tal meter västerut på våtängarna. Här kryllar det av vattensångare. En stor upplevelse. Givetvis också kornknarr, men den finns på de mesta lämpliga lokalerna.

Doplyw Biebrzy 
53°15'35.71"N 22°36'12.77"O
Bro i en fin sumpskog strax före  ni kommer fram till ett ensamt hus  på höger sida ute I skogen.  Kan vara svårt att hitta, men kör fram till huset och vänd. Strax söder om bron häckade vitryggig hackspett 2012.
Laskowiec
De flesta trevliga platser avspanas från vägbanken. Titta  österut. Vid högt vattenstånd vitvingad tärna på nära håll.
Zajki
Strax söder om Laskowiec går en väg österut mot Zajki. Klockgroda i pöl alldeles utmed vägen på vänster sida efter en km ( där det inte finns några träd). Vid högvatten finns det flera stora kolonier med vitvingade tärnor här. Ta även en promenad ut på ängarna ner mot floden Wizna.
Om ni fortsätter österut hamnar ni så småningom i Tykocin och det finns flera trevliga stopp utmed vägen.  Rekommenderas.